mr. Bogdanka Conjar

mr. Bogdanka Conjar

Ugovori sastanak

mr. Bogdanka Conjar

diplomirana učiteljica savjetnica i dramska pedagoginja

Bogdanka Conjar rođena je 3. siječnja 1964. u Brubnju, općina Glina. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odsjek u Petrinji, 1984. godine i stekla zvanje nastavnik razredne nastave. Magistrirala je 2008. na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje magistar nastave i organizacije u osnovnoj školi, znanstveno područje DRUŠTVENE ZNANOSTI, znanstveno polje ODGOJNE ZNANOSTI. Iste godine završila je ECDL tečaj.

2014. godine stekla je zvanje učitelj savjetnik prema propozicijama Agencije za odgoj i obrazovanje, a 2011. status dramskog pedagoga prema propozicijama Hrvatskog centra za dramski odgoj.

S timom stručnjaka iz Centra za odgoj i obrazovanje radi na prilagodbi lektirnih djela za djecu s teškoćama u učenju.Radna iskustva stjecala je u OŠ Ivana Meštrovića te u OŠ „Ivan Mećar“ u Zagrebu od 1984. do 1989. kada se zaposlila u OŠ Grabrik u Karlovcu gdje i danas radi na poslovima učiteljice razredne nastave.

Od 2011. godine radi kao vanjski suradnik Učiteljskog fakulteta Zagreb, Odsjek u Petrinji kao voditeljica metodičkih vježbi u okviru kolegija Metodika hrvatskoga jezika. 2013. godine stječe naslovno nastavno zvanje predavačice za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne humanističke znanosti, znanstvena grana metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti pri Učiteljskom fakultetu u Zagreb (Hrvatska).

Koordinator je projekta Preventivni program rada s potencijalno darovitim učenicima u OŠ Grabrik, čiji je i autor. Od 1995. godine voditeljica je brojnih lutkarskih i dramskih radionica.

Redovito sudjeluje na filmskim i kazališnim manifestacijama. Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada, a jedna od važnijih je osvojeno 1. mjesto na natječaju Agencije za mobilnost i europske integracije za eksperimentalni film Ususret Europi 2011. godine.

Od 2006. godine redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima te objavljuje stručne radove.

Udana je i majka je dvoje djece, Ivane i Velimira.

×

Popunite obrazac i ubrzo ćemo Vas kontaktirati.