Davor Zibar

Davor Zibar

Ugovori sastanak

Davor Zibar

doktor medicine, specijalizant ginekologije i porodništva

Davor Zibar rođen je 2. 1. 1986. godine u Splitu. 2010. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine dobio je Rektorovu nagradu kao najbolji student 6. godine studija.

Tijekom studija radio je kao demonstrator na sljedećim katedrama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Katedra iz medicinske kemije i biokemije, Katedra iz patologije, Katedra iz kliničke propedeutike te Katedra iz pedijatrije. Dodatna znanja stječe na fakultetima diljem svijeta preko razmjene studenata (Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León – Meksiko, Komfo Anokye Teaching Hospital – Gana).

Sudjeluje na brojnim kongresima od kojih treba izdvojiti : 59. International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA) March meeting 2010 Bangkok, Kraljevina Thailand, Europski regionalni kongres studenata medicine, Malta te 59.International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA) August meeting 2010 Montreal, Kanada. Na Drugom hrvatskom kongresu preventivne medicine i unaprjeđenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem u Zagrebu sudjeluje kao predavač s temom rada „Što u Hrvatskoj znači život u ruralnoj sredini – model Sisačko-moslavačke županije“ te „Prevalencija hipertenzije u bolesnika sa šećernom bolešću u populaciji Sisačko- moslavačke županije“.

Kao višegodišnji član Udruge studenata medicine CroMSIC obavljao je funkciju tajnika podružnice Zagreb te funkciju lokalnog dužnosnika za javno zdravstvo. Tijekom svog rada u udruzi organizirao je akcije darivanja krvi na fakultetu te bio voditelj projekta “Izaberite život bez migrene”. U suradnji s odborom za reproduktivno zdravlje i AIDS održavao je edukativna predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu spolno prenosive infekcije povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a.

Pripravnički staž završava 2011. godine u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu. Od 2012. do 2013. godine radio je na radnom mjestu doktora medicine na Zavodu za transfuziju KBC-a Osijek. 2013. godine započinje specijalizaciju iz ginekologije i porodništva u KBC-u Osijek. Osim toga upisao je Poslijediplomski doktorski studij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  1. godine odlazi u Irsku, gdje se zapošljava kao liječnik u gadu Sligo, a 2015. godine dobiva specijalizaciju iz ginekologije i porodništva u prestižnoj dublinskoj bolnici, Rotunda Hospital Dublin.
×

Popunite obrazac i ubrzo ćemo Vas kontaktirati.