Cijena iznosi 1200 eura za uplate do 1. srpnja 2022. Nakon 1. srpnja cijena programa je 2000 eura.